X
تبلیغات
ساختمان - مسکن بدون ساکن!

ساختمان

ساخت وساز

مسکن بدون ساکن!

چگونگی تامین مالی در بخش مسکن

  سال گذشته بانک ها به بخش مسکن رقمی معادل 4هزار و 300میلیارد تومان تسهیلات تخصیص داده اند و با توجه به این که سالانه باید 5/1میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود و این رقم مورد نیاز این تعداد واحد مسکونی 16هزار میلیارد تومان است دولت مردان در این رابطه معتقدند : در صورتی که در سال جاری اتکا بر تامین مالی از طریق بانک ها باشد بخش مسکن با کسری 80 درصدی مواجه خواهد بود.

وزرای اقتصاد ومسکن، رئیس کل بانک مرکزی، همچنین رئیس سازمان بورس اوراق بهادار مجوز تاسیس اولین صندوق زمین و ساختمان را به یک شرکت خصوصی فعال حوزه ساخت و ساز واگذار کردند. دکتر علی صالح آبادی در این رابطه گفت : تا به حال تامین مالی مسکن عمدتا از طریق نظام بانکی و یخشی هم متکی به پیش فروش واحدهای ساختمانی بوده است. اما با راه اندازی صندوق زمین و ساختمان امکان تامین سرمایه لازم برای ساخت یک پروژه از طریق آورده مردم فراهم می شود، ضمن این که افراد از سود پروژه در انتها برخوردار می شوند. صالح آبادی درباره نحوه کارکرد صندوق زمین و ساختمان گفت : در این صندوق ها افراد با هر مقدار سرمایه می توانند در پروژه ساختمانی مشارکت کنند و در پایان کار با محاسبه سود پروژه ، افراد سود سرمایه گذاریشان را دریافت می کنند.

به نظر می رسد این سیاست در جهت رونق اخیر بازار سرمایه صورت گرفته، ولی به اعتراف آمار و ارقام موجود در بورس اوراق بهادار رونق نسبی اخیر، در دامنه صنایعی است که ارتباطی با بخش مسکن ندارند، این موضوع نشان دهنده این است که در بورس اوراق بهادار انگیزه ای نسبت به سرمایه گذاری در بخش مسکن وجود ندارد و با ورود بخش مسکن به بورس و عرضه سهام صندوق زمین و ساختمان شاخص کل بورس افت خواهد داشت و بورس را به حالت رکودی بازخواهد گرداند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه 11 شهریور1389ساعت 5:56 AM  توسط امید  |